Keurmerk Private Lease
Climate Neutral Group

Verminderen en compenseren van je CO2 uitstoot

Climate Neutral Group helpt je bewust te worden van jouw CO2-uitstoot en helpt je bij het compenseren van de CO2-uitstoot. Climate Neutral Group heeft jarenlange ervaring met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot, advisering over reductiemaatregelen en het compenseren van de resterende CO2-uitstoot door te investeren in duurzame energie- en energie efficiencyprojecten. Deze dragen zowel bij aan het klimaat, alsook aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Door jouw maandelijkse bijdrage beperk je jouw impact op het klimaat.

Gecertificeerde CO2 credits

Climate Neutral Group biedt verschillende mogelijkheden voor klimaatcompensatie. Er kan gekozen worden uit diverse duurzame energieprojecten. De duurzame energieprojecten van Climate Neutral Group genereren gecertificeerde CO2-credits. Een CO2-credit is een onafhankelijk gecontroleerde reductie van één ton CO2 in de atmosfeer.

Wij bieden CO2-credits aan van internationaal erkende standaarden, zoals de Gold Standard en de Verified Carbon Standard (VCS). Met IKRIJ.NL Private Lease bieden wij de Vericied Carbon Standard (VCS) aan. Climate Neutral Group hanteert een zeer strikt proces voor CO2-compensatie met controles door de hele keten.

Afbeeldingsresultaat voor verified carbon standard logo

Door deze werkwijze ben je ervan verzekerd zijn dat jouw bijdrage besteed wordt op de juiste wijze. Op projectniveau worden de CO2-reducties gemeten en gecertificeerd conform strikte, internationaal erkende criteria. De CO2-credits worden geregistreerd in één van de internationale registers om dubbelverkoop uit te sluiten. Climate Neutral Group wordt jaarlijks onafhankelijk gecontroleerd door PWC in het kader van de jaarlijkse ICROA certificering.

Kijk voor meer informatie op: climateneutralgroup.com