Is er sprake van een Borg?

Bij IKRIJ.NL is er geensprake van een waarborgsom.