Keurmerk Private Lease

Als je het contract voor particulier leasen hebt getekend en opgestuurd naar IKRIJ.NL krijg je nog 14 dagen bedenktijd. Na deze 14 dagen wordt het contract definitief en bestelt IKRIJ.NL jouw private lease auto bij de dealer.

Het is mogelijk, maar dat moet dan in een persoonlijk gesprek voor auto leasen particulier. In dat geval teken je op kantoor bij IKRIJ.NL - of bij de dealer - een formulier “afzien van bedenktijd.” Daarmee win je tijd voor jouw privé lease, maar ook dan hebben we nog steeds de financiële goedkeuring nodig van Economic Data Resources (EDR). En de dealer moet het afleveringsklaarmaken van jouw private lease auto natuurlijk ook in zijn werkplaatsplanning opnemen. Dat zijn dingen om rekening mee te houden.

IKRIJ.NL laat de lease auto privé op jouw naam registreren bij de RDW. Alle brieven van het RDW en andere instanties worden naar je privéadres gestuurd.

Bij privé lease worden bekeuringen door de diverse instanties rechtstreeks naar je privéadres verzonden.

IKRIJ.NL kan het termijnbedrag van jouw private lease auto aanpassen als de overheid belastingen of wetten invoert of wijzigt. Voorbeelden zijn: aanpassingen in het tarief van de motorrijtuigenbelasting, wijzigingen in het BTW-tarief of in de assurantiebelasting. Ook als je veel meer rijdt dan we afspraken, kan IKRIJ.NL het contract herberekenen en de leaseprijs aanpassen.

Als jij het jaarkilometrage of de looptijd van het contract voor privé lease wilt aanpassen, kan dat ook. Elke wijziging geldt voor de hele looptijd van het contract voor privé lease. Je ontvangt een factuur van IKRIJ.NL voor de wijziging over de verstreken maanden en de eerstvolgende maandtermijn factureert IKRIJ.NL voor het nieuwe tarief.

Na 12 maanden kun je het contract voor private lease opzeggen, maar daar zijn kosten aan verbonden. IKRIJ.NL rekent een vergoeding van 35% van de resterende termijnen bij auto private lease . Als blijkt dat het totaalbedrag van 35% van de resterende termijnen hoger is dan wanneer je een contract voor een kortere looptijd had afgesloten voor privé lease dan brengen we het verschil tussen deze maandbedragen in mindering.

Rekenvoorbeeld

Vaste opzeggingsvergoeding voor private lease

Je kiest een lease auto privé met een looptijd van 36 maanden en de maandtermijn is 250 euro. Na 24 maanden zeg je het contract op. De vaste opzegvergoeding van IKRIJ.NL bedraagt dan 35% van de 12 maanden die je nog zou hebben moeten betalen voor auto leasen privé.

35% van 12 x 250 = 1.050 euro

Maar voor de opzegvergoeding geldt een maximum bij lease privé. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat je betaald zou hebben als je aan het begin van het contract de ‘juiste’ looptijd had gekozen.

Maximum opzegvergoeding voor lease particulier

Als je bij de start van het contract direct had gekozen voor een looptijd van 24 maanden (en niet voor 36 maanden), dan was de maandtermijn van IKRIJ.NL 280 euro geweest in plaats van 250 euro. Het verschil bedraagt 30 euro. De maximale opzegvergoeding is in dat geval 24 x 30 = 720 euro.

In dit geval betaal je de maximum opzegvergoeding van 720 euro aan IKRIJ.NL en geen 1.050 euro.

IKRIJ.NL informeert je ongeveer 5 maanden voordat je contract voor privé lease eindigt. Je hebt dan alle gelegenheid om je te oriënteren op een nieuwe private lease auto van IKRIJ.NL.

IKRIJ.NL meldt de lease auto privé aan voor een inname-inspectie bij BCA. Dit bedrijf neemt ongeveer een week voor de einddatum van de overeenkomst contact met je op om de afspraak in te plannen.

IKRIJ.NL incasseert de maandelijkse termijnen voor privé lease vooraf aan het begin van elke maand. De eerste automatische incasso zal altijd meer zijn dan één maandtermijn. Ondanks het feit dat je jouw private lease auto in die maand inlevert, incasseert IKRIJ.NL ook de laatste termijn automatisch.

In dat geval zoekt IKRIJ.NL samen met jou naar een passende oplossing. In het ergste geval zullen we het contract voor privé lease voortijdig beëindigen. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden. IKRIJ.NL werkt met een vaste opzegvergoeding van 35%. Dat percentage staat ook in je overeenkomst voor private lease.

Bij auto private lease krijg je elk jaar van IKRIJ.NL het verzoek om de kilometerstand van jouw lease auto privé door te geven. Als blijkt dat je in het afgelopen jaar meer reed dan berekent IKRIJ.NL die extra afstand tegen de meerkilometerprijs die in de overeenkomst voor private lease staat. Als je de auto aan het einde van de looptijd inlevert en het totaalkilometrage komt overeen met dat van de overeenkomst voor private lease, betaalt IKRIJ.NL de al afgerekende meerkilometers aan jou terug.

In dat geval kunnen de nabestaanden de lease auto privé inleveren zonder opzegvergoeding. Het contract voor auto leasen particulier stopt dan. IKRIJ.NL vraagt wel om een uittreksel van de Akte van Overlijden.