Keurmerk Private Lease

De afschrijving van de auto, rente, WA & Casco verzekering, Motorrijtuigenbelasting, reguliere reparatie en of onderhoudswerkzaamheden aan de auto, reguliere vervanging van banden bij slijtage, pech hulp in binnen en buitenland en vervangend vervoer na 72 uur.

Bij IKRIJ.NL kun je voor een extra bedrag de volgende extra’s opnemen in het maandbedrag: een aanvullende Schadeverzekering Inzittenden, vervangend vervoer na 24 uur, all season of winterbanden.

De brandstofkosten zijn niet inbegrepen. Daarnaast zijn de kosten van een verkeersovertreding voor je eigen rekening. Bij schade wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Als je meer kilometers rijdt dan we hebben afgesproken worden de meer kilometers elk jaar afgerekend. Als de auto een navigatiesysteem heeft zijn de kosten voor een update van het navigatiesysteem niet inbegrepen.

Als je het contract hebt getekend en opgestuurd naar IKRIJ.NL krijg je nog 14 dagen bedenktijd. Na deze 14 dagen wordt het contract definitief en wordt de auto besteld.

Als je van de 14 dagen bedenktijd na het ondertekenen van het contract wilt afzien kan dat. Je kunt ten kantore van IKRIJ.NL een formulier “afzien van bedenktijd” ondertekenen. Het is niet mogelijk dit proces per e-mail of per post af te handelen.

Bekeuringen worden door de diverse instanties rechtstreeks naar je privéadres verzonden.

De maandelijkse termijnen worden vooraf aan het begin van elke maand geïncasseerd. De eerste automatische incasso zal altijd meer dan één maandtermijn bedragen.

De laatste termijn zal altijd worden geïncasseerd ook als de auto in die maand wordt ingeleverd.

Als je niet meer aan de betalingsverplichting aan IKRIJ.NL kunt voldoen zullen wij in eerste instantie in samenspraak proberen een passende oplossing te vinden. In het ergste geval zullen we het contract voortijdig stoppen. Aan het voortijdig beëindigen van het contract zijn kosten verbonden. IKRIJ.NL werkt met een vast opzeggingspercentage van 35%. De opzeggingsvergoeding staat ook vermeld op je Leaseovereenkomst.

Als je het jaarkilometrage of de looptijd van het contract wilt aanpassen kan dat. Elke wijziging geldt voor de hele looptijd van het contract. Je ontvangt een factuur van de wijziging over de verstreken maanden en de eerstvolgende maandtermijn wordt gefactureerd voor het nieuwe tarief.

IKRIJ.NL kan de maandtermijn aanpassen als door de overheid belastingen of wetten worden ingevoerd of gewijzigd. Voorbeelden zijn: Aanpassingen in het tarief van de Motorrijtuigenbelasting, wijzigingen in BTW tarief of in assurantiebelasting.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je meer kilometers rijdt dan je bij het aangaan van de leaseovereenkomst hebt aangegeven. Elk jaar krijg je van IKRIJ.NL het verzoek de kilometerstand door te geven. Als blijkt dat je in het afgelopen jaar meer hebt gereden worden de meer kilometers afgerekend voor de meer kilometerprijs. Deze meer kilometerprijs staat vermeld op de leaseovereenkomst. Wanneer je de auto aan het einde van looptijd weer inlevert en het kilometrage bij inname overeenkomt met het kilometrage dat we in de leaseovereenkomst hebben vastgelegd, dan worden de al afgerekende meer kilometers aan jou terugbetaald.

Het eerder beëindigen van het contract is mogelijk na 12 maanden, echter zijn hier kosten aan verbonden. De kosten voor voortijdige beëindiging bedragen 35% van de resterende termijnen. Als blijkt dat het totaalbedrag van 35% van de resterende termijnen hoger is dan wanneer je een contract voor een kortere looptijd had afgesloten, dan wordt het verschil tussen deze bedragen in mindering gebracht.

Rekenvoorbeeld

Vaste opzeggingsvergoeding

Je kiest een auto met een looptijd van 36 maanden en de maantermijn is € 250,00. Na 24 maanden zeg je het contract op. De vaste opzegvergoeding bedraagt dan 35% van de 12 maanden die je nog had moeten betalen.

  • 12 x € 250,00 = € 3.000,00
  • € 3.000,00 x 35% = € 1.050,00

Voor de opzegvergoeding geldt een maximum. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat je betaald zou hebben als je aan het begin van het contract de ‘juiste’ looptijd had gekozen.

Maximum opzegvergoeding

Als je bij de start van het contract direct had gekozen voor een looptijd van 24 maanden (en niet voor 36 maanden), dan was de maandtermijn € 280,00 geweest in plaats van € 250,00. Het verschil bedraagt € 30,00. De maximale opzegvergoeding is in dat geval 24 maanden x € 30 = € 720.

In dit geval betaal je de maximum opzegvergoeding van € 720 en geen € 1.050.

IKRIJ.NL zal je ongeveer 5 maanden voor dat je contract eindigt informeren. Je hebt dan alle gelegenheid om je te oriënteren op een nieuwe private leaseauto van IKRIJ.NL.

De auto wordt door IKRIJ.NL aangemeld voor inname en overdracht. Elke private lease auto van IKRIJ.nl wordt voor inname en overdracht geïnspecteerd door Fleetselect. De firma Fleetselect neemt ongeveer een week voor de einddatum van het contract van IKRIJ.NL contact met je op om de afspraak te plannen.

Als je contract eindigt zal IKRIJ.NL het inspectiebedrijf BCA (v/h Fleetselect) inschakelen. BCA inspecteert de auto volgens het innameprotocol. Na inspectie wordt de auto door een transporteur opgehaald. Je hoeft de auto zelf niet weg te brengen.

In het trieste geval dat de contractant komt te overlijden kunnen de nabestaanden de auto inleveren zonder opzeggingsvergoeding.

Aandachtspunt

IKRIJ.NL vraagt om een afschrift van de Akte van Overlijden