Wat gebeurt er als ik niet aan de betalingsverplichting kan voldoen?

Als je niet meer aan de betalingsverplichting aan IKRIJ.NL kunt voldoen zullen wij in eerste instantie in samenspraak proberen een passende oplossing te vinden. In het ergste geval zullen we het contract voortijdig stoppen. Aan het voortijdig beëindigen van het contract zijn kosten verbonden. IKRIJ.NL werkt met een vast opzeggingspercentage van 35%. De opzeggingsvergoeding staat ook vermeld op je Leaseovereenkomst.