Wat gebeurt er bij overlijden?

In het trieste geval dat de contractant komt te overlijden kunnen de nabestaanden de auto inleveren zonder opzeggingsvergoeding.

Aandachtspunt

IKRIJ.NL vraagt om een afschrift van de Akte van Overlijden