Keurmerk Private Lease

Schade aan de auto moet zo snel mogelijk maar binnen 3 werkdagen gemeld worden aan IKRIJ.NL. Je kunt de schade telefonisch melden of via een ingevuld Schade Aangifte Formulier. Als er een tegenpartij betrokken is en je wilt beide gebruik maken van de app: mobielschademelden dan is dat ook mogelijk. De medewerkers van de schadeafdeling van IKRIJ.NL zullen je informeren hoe de schade afgewikkeld wordt.

Wanneer je de private lease auto inlevert en geen nieuwe leaseovereenkomst afsluit bij IKRIJ.NL wordt door IKRIJ.NL een verklaring schadeverloop gemaakt.

Bij IKRIJ.NL is het toegestaan de auto door andere personen te laten besturen.

Aandachtspunt

Als contractant blijf je verantwoordelijk. Het is van belang dat je controleert of de persoon die de auto gaat besturen in het bezit is van een geldig rijbewijs B.

Bij diefstal van de auto moet je direct aangifte doen bij de politie, daarna informeer je IKRIJ.NL zo snel mogelijk. Als de auto niet binnen 30 dagen na de diefstal wordt teruggevonden dan eindigt het contract.

Als de auto total loss wordt verklaard, wordt het contract beëindigd.

Aandachtspunt

Als de schade niet verhaalbaar is wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht, daarnaast worden meer gereden kilometers gescheiden afgerekend.

Als bij de eindinspectie van de auto schade wordt geconstateerd die gemeld had moeten worden, dan wordt voor elke schade die niet gemeld is een eigen bijdrage in rekening gebracht. Er wordt verschil gemaakt tussen gebruiksschade en schades die de waarde van de auto beïnvloeden. Een uitgebreide uitleg is terug te vinden in het innameprotocol.

Als je een ster/ barst in de voorruit hebt kun je een afspraak maken bij AutotaalGlas, telefoonnummer 0800-0828.

Aandachtspunt

Als de ruit vervangen moet worden is een eigen bijdrage van € 225,00 van toepassing. Als een ruit gerepareerd kan worden zijn er geen kosten.

De eigen bijdrage bedraagt € 300,- per niet verhaalbare schade.

Bij meer dan 2 niet verhaalbare schadegevallen binnen een periode van 12 maanden wordt de Eigen Bijdrage verhoogd naar € 1.000,00 per gebeurtenis voor de resterende contractperiode.

Een niet verhaalbare schade is een schade die niet kan worden verhaald op een derde partij.