Keurmerk Private Lease

Ja! De eigen bijdrage is een bedrag wat IKRIJ.NL in rekening brengt in geval van een niet verhaalbare schade. Dit gaat om een schade waarbij er geen tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. In dit geval is jouw standaard eigen bijdrage van 300 euro van toepassing.

Schade aan jouw lease auto privé moet je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen melden aan IKRIJ.NL. Je kunt dat telefonisch doen of via een ingevuld Schade Aangifte Formulier. Als er een tegenpartij bij betrokken is en je wilt beiden gebruik maken van de app mobielschademelden dan kan dat ook. De medewerkers van de schadeafdeling van IKRIJ.NL informeren je hoe de schade aan jouw private lease auto wordt afgewikkeld.

Bij diefstal van jouw lease auto privé moet je direct aangifte doen bij de politie. Daarna informeer je IKRIJ.NL zo snel mogelijk. Als de auto niet binnen 30 dagen na de diefstal wordt teruggevonden dan beëindigt IKRIJ.NL het contract voor privé lease .

Wanneer je jouw lease auto privé inlevert en geen nieuwe private lease overeenkomst afsluit, maakt IKRIJ.NL een verklaring op met het schadeverloop. Als je geen schades had tijdens het privé auto leasen is dat natuurlijk automatisch een verklaring voor schadevrij rijden.

Natuurlijk mag je bij privé lease ook andere mensen in jouw private lease auto laten rijden van IKRIJ.NL, maar als contractant blijf jij verantwoordelijk. Controleer in ieder geval of de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs B.

Als je een ster of barst in de voorruit hebt van jouw private lease auto kun je namens IKRIJ.NL een afspraak maken bij 123Ruit.nl (telefoonnummer 088-1850 555) of AutotaalGlas (telefoonnummer 0800-0828).

Aandachtspunt

Als de ruit vervangen wordt, berekent IKRIJ.NL een eigen bijdrage van 225 euro. Als een ruit gerepareerd wordt, zijn er geen kosten.

Als de lease auto privé total loss wordt verklaard, beëindigt IKRIJ.NL het contract.

Aandachtspunt

Als de schade niet verhaalbaar is, brengt IKRIJ.NL wel een eigen bijdrage in rekening. Daarnaast berekent IKRIJ.NL de meer gereden kilometers door.

Het bedrijf BCA inspecteert jouw private lease auto bij inname namens IKRIJ.NL. Als zij schades constateren die je had moeten melden dan berekent IKRIJ.NL voor elke niet gemelde schade een eigen bijdrage. We maken verschil tussen normale gebruiksschade en schades die de waarde van de private lease auto beïnvloeden. Een uitgebreide uitleg vind je in het innameprotocol dat je natuurlijk mag lezen. Het staat bij onze downloads.