Keurmerk Private Lease

Wat moet ik doen bij schade aan mijn private lease auto?

Schade aan jouw lease auto privé moet je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen melden aan IKRIJ.NL. Je kunt dat telefonisch doen of via een ingevuld Schade Aangifte Formulier. Als er een tegenpartij bij betrokken is en je wilt beiden gebruik maken van de app mobielschademelden dan kan dat ook. De medewerkers van de schadeafdeling van IKRIJ.NL informeren je hoe de schade aan jouw private lease auto wordt afgewikkeld.