Wat gebeurt er als ik de auto met schade inlever?

Als bij de eindinspectie van de auto schade wordt geconstateerd die gemeld had moeten worden, dan wordt voor elke schade die niet gemeld is een eigen bijdrage in rekening gebracht. Er wordt verschil gemaakt tussen gebruiksschade en schades die de waarde van de auto beïnvloeden. Een uitgebreide uitleg is terug te vinden in het innameprotocol.