Wat is de hoogte van de Eigen Bijdrage?

De eigen bijdrage bedraagt € 300,- per niet verhaalbare schade.

Bij meer dan 2 niet verhaalbare schadegevallen binnen een periode van 12 maanden wordt de Eigen Bijdrage verhoogd naar € 1.000,00 per gebeurtenis voor de resterende contractperiode.

Een niet verhaalbare schade is een schade die niet kan worden verhaald op een derde partij.