Keurmerk Private Lease

Wat gebeurt er als ik niet aan de betalingsverplichting kan voldoen?

In dat geval zoekt IKRIJ.NL samen met jou naar een passende oplossing. In het ergste geval zullen we het contract voor privé lease voortijdig beëindigen. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden. IKRIJ.NL werkt met een vaste opzegvergoeding van 35%. Dat percentage staat ook in je overeenkomst voor private lease.