Keurmerk Private Lease

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Riva Holding B.V. statutair gevestigd aan de Donau 120 te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27111964 en de daartoe behorende ondernemingen, te weten: Wittebrug B.V., Wittebrug Autobedrijven B.V., Wittebrug Lease B.V., Wittebrug Autoverhuur B.V., Wittebrug Autoschade B.V., Deurloo Autoschade B.V., Kasco Autoschade B.V., Wittebrug Verzekeringen N.V. en Profile Henze Rijswijk B.V. (hierna: Wittebrug).

Contactgegevens

 • Wittebrug
 • Donau 120
 • 2491 BC Den Haag
 • Telefoon: 070 850 2962
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitgangspunten

Wittebrug hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wittebrug heeft daarom de volgende uitgangspunten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Wij verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken binnen verschillende entiteiten binnen Wittebrug en voor verschillende doeleinden. Hiervoor hebben wij de onderstaande privacyverklaringen opgesteld.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 25 oktober 2023.

Lease

Wittebrug verwerkt jouw persoonsgegevens als jij besluit om een auto bij ons te leasen (zowel zakelijke lease als private lease). In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

Wittebrug Lease B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geboortedatum en geslacht;
 • Kopie rijbewijs (pasfoto en BSN zijn afgeschermd);
 • Rijbewijsnummer;
 • Bekeuringen;
 • Schadevrije jaren;
 • Financiële gegevens m.b.t. jouw inkomen en lasten;
 • Voertuiggegevens, zoals kilometerstanden, het kenteken of chassisnummer;
 • Technische gegevens, zoals onderhoudshistorie en eigendomshistorie;
 • Schadegegevens, zoals datum, oorzaak en plaats van de schade;
 • Camerabeelden als jij op een van onze locaties op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd [grondslag 1 of 4];
 • om op jouw verzoek een bezoek aan een van onze showrooms in te plannen [grondslag 4];
 • om jou een proefrit te kunnen aanbieden [grondslag 2 of 4];
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden [grondslag 2];
 • om jouw bestelling (en facturatie hiervan) te kunnen verwerken en jouw auto klaar te maken voor aflevering [grondslag 2];
 • om schadereparaties door te geven aan een van onze schadebedrijven [grondslag 2];
 • om een financieringsaanvraag tot stand te brengen [grondslag 2];
 • om een verzekeringsaanvraag tot stand te brengen via een verzekeringsbemiddelaar [grondslag 2];
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto uit te voeren, bij te houden en hierover met jou contact op te nemen [grondslag 1 of 2];
 • om onze nieuwsbrief en mogelijk interessante aanbiedingen naar jou toe te sturen [grondslag 1 of 4];
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie [grondslag 3];
 • om klachten en verzoeken af te handelen [grondslag 4];
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken [grondslag 4];
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren [grondslag 4];
 • om profielen te kunnen opbouwen van zakelijke en particuliere klanten [grondslag 1 of 4];
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren [grondslag 4].

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer jij jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een auto bij ons koopt of onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen of de afhandeling van klachten en verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een controle in ons waarschuwingssysteem bij een proefrit of het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden of het uitvoeren van direct marketing richting bestaande klanten voor gelijksoortige producten en diensten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Partijen uit ons distributienetwerk, zoals importeurs en fabrikanten;
 • Dienst Wegverkeer (RDW);
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles;
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in de vaststelling van schadeoorzaken en voertuigcriminaliteit
 • Aanbieders van hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Wittebrug, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij delen persoonsgegevens met externe dienstverleners die kunnen fungeren als ‘verwerkers’ voor het uitvoeren van specifieke diensten, zoals administratie, marketing, evenementenorganisatie, en andere gerelateerde activiteiten. Deze dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens om deze te verwerken in overeenstemming met onze instructies en onder onze controle. Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Wittebrug kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Wittebrug zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Wittebrug gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Wittebrug is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Wittebrug of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Wittebrug of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren.

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.