Kan ik het contract tussentijds beëindigen?

Het eerder beëindigen van het contract is mogelijk na 12 maanden, echter zijn hier kosten aan verbonden. De kosten voor voortijdige beëindiging bedragen 35% van de resterende termijnen. Als blijkt dat het totaalbedrag van 35% van de resterende termijnen hoger is dan wanneer je een contract voor een kortere looptijd had afgesloten, dan wordt het verschil tussen deze bedragen in mindering gebracht.

Rekenvoorbeeld

Vaste opzeggingsvergoeding

Je kiest een auto met een looptijd van 36 maanden en de maantermijn is € 250,00. Na 24 maanden zeg je het contract op. De vaste opzegvergoeding bedraagt dan 35% van de 12 maanden die je nog had moeten betalen.

  • 12 x € 250,00 = € 3.000,00
  • € 3.000,00 x 35% = € 1.050,00

Voor de opzegvergoeding geldt een maximum. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat je betaald zou hebben als je aan het begin van het contract de ‘juiste’ looptijd had gekozen.

Maximum opzegvergoeding

Als je bij de start van het contract direct had gekozen voor een looptijd van 24 maanden (en niet voor 36 maanden), dan was de maandtermijn € 280,00 geweest in plaats van € 250,00. Het verschil bedraagt € 30,00. De maximale opzegvergoeding is in dat geval 24 maanden x € 30 = € 720.

In dit geval betaal je de maximum opzegvergoeding van € 720 en geen € 1.050.