Wat gebeurt er als de auto total loss gaat?

Als de auto total loss wordt verklaard, wordt het contract beëindigd.

Aandachtspunt

Als de schade niet verhaalbaar is wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht, daarnaast worden meer gereden kilometers gescheiden afgerekend.